Dzierżoniów 58-200
ul. Piastowska 1

Budynek Urzędu Gminy
II piętro (Dzierżoniowskie Centrum Specjalistyczne Dr Marioli Zawadzkiej)
Gabinet 6