Cennik:

Pierwsza wizyta: 120 zł

Kolejna wizyta: 100  

Wizyta domowe (Wrocław, Dzierżoniów) - obecnie nie prowadzę.

W ramach wizyty wydawane są bez dodatkowej odpłatności następujące zaświadczenia/druki:

  • Zaświadczenie lekarskie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - N-9 (renta inwalidzka, świadczenie rehabilitacyjne),

  • Zaświadczenie o stanie zdrowia dla komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności (opieka społeczna, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób starających się o adopcję dziecka lub pełnienie roli rodzica zastępczego.

  • Nie zajmuję się orzecznictwem dla sądów (sprawy cywilne i karne - testamentowe, rozwodowe itd.)