Witam Państwa!

 Jestem absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyłem w 2004 r. W latach 2004-2005 odbyłem staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, a w latach 2006-2011 r. przeszedłem szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (obecne Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego) we Wrocławiu. W 2011 r. po Państwowym Egzaminie Specjalistycznym uzyskałem tytuł specjalisty psychiatry. Przez ostatnie lata odbywałem kursy i szkolenia dotyczące zagadnień ochrony zdrowia psychicznego, dbam o to, żeby znać aktualne standardy i wytyczne dotyczące diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. 

 Mam doświadczenie w pracy w oddziale psychiatrycznym ogólnym, klinicznym, dziennym, w ośrodku zajmującym się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych oraz hostelu dla osób z takim problemem, w przyszpitalnej poradni psychiatrycznej, a także w ramach "ostrego dyżuru" w szpitalu psychiatrycznym. Pracowałem i pracuję w ośrodkach zajmujących się lecznictwem ambulatoryjnym psychiatrycznym, udzielam konsultacji dla osób hospitalizowanych w oddziale chorób wewnętrznym i dla lekarzy innych specjalności. Prowadzę też praktykę prywatną (gabinety lekarskie).

 Udzielam konsultacji osobom, które ukończyły 18 rok życia. 

 Pierwsza konsultacja lub rzadziej kilka takich konsultacji jest potrzebnych, by ustalić właściwe rozpoznanie. Jeśli stwierdzę takie wskazania, przedstawiam możliwość skorzystania z planu leczenia.

 U osób rozpoczynających leczenie zazwyczaj zalecam w początkowym okresie zgłaszanie na wizyty lekarskie raz w miesiącu. Rzadziej są to wizyty częstsze lub istnieje możliwość ustalenia wcześniejszego terminu kolejnej wizyty - np. w razie wystąpienia objawów niepożądanych po lekach lub pogorszenia stanu psychicznego. U osób w wyrównanym stanie psychicznym zwykle ustala się terminy kolejnych wizyt co 2-3 miesiące.

Zajmuję się następującymi problemami zdrowia psychicznego:

Zaburzenia nastroju:

 • depresja, dystymia,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane.

Zaburzenia adaptacyjne:

- czyli reakcje na kryzysowe, stresogenne sytuacje, zmiany życiowe czy problemy zdrowotne.

Zaburzenie lękowe, nerwicowe:

 • lęk napadowy, lęk uogólniony,
 • agorafobia, fobia społeczna i inne fobie,
 • zaburzenia somatyzacyjne (stany w których wykonywane badania lekarskie nie tłumaczą dolegliwości fizycznych).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne:
- kiedyś określane jako nerwica natręctw.

Bezsenność.

Zaburzenia psychotyczne:

 • schizofrenia - pierwsze i kolejne epizody, stany przewlekłe,
 • zaburzenia schizoafektywne,
 • ostre zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia urojeniowe.

Zaburzenia pamięci i zachowania:

 • w chorobie Alzheimera i po udarach mózgu,
 • po urazach głowy,
 • po przebytych operacjach czy ciężkich infekcjach.